Meniu Închide

Hotărârile autorității deliberative

HOT NR.69 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dostat pe anul 2022 si a Programului anual de investitii
HOT NR.68 Privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Dostat in anul 2023
HOT NR.67 Privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Comuna Dostat si Asoc Maria Mirabela
HOT NR.66 Privind aprobarea unui mandat special d-nei primar in AGA Asoc Apa Alba
HOT NR.65 Privind insusirea Acordului de cooperare privind serviciul de gestionare a cainilor fara stapan
HOT NR.64 Privind modificare si completarea HCL nr.58 din 11.11.2022 privind aprobarea burselor scolare
HOT NR.63 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Dostat pe anul 2022 si a Programului anual de investitii
HOT NR.62 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HOT NR.61 Privind aprobarea Protocolului privind proiectul HUB de Servicii MMSS-SII MMSS
HOT NR.60 Privind depunerea proiectului Achizitionare tractor si accesorii necesare SVSU Dostat
HOT NR.59 Privind organizarea actiunii culturale Serbarea pomului de Craciun
HOT NR.58 Privind aprobarea burselor scolare
HOT NR.57 Privind solicitarea prelungirii SG Modernizare strazi si drumuri in Comuna Dostat
HOT NR.56 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dostat pe anul 2022
HOT NR.55 privind depunere proiect Dotarea cu vehicule nepoluante, microbuze electrice
HOT NR.54 Privind depunerea proiectului Reabilitare si dotare Scoala Primara Boz
HOT NR.53 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dostat pe anul 2022
HOT nr.52 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HOT NR 51 Privind desemnarea reprezentantului Consilului local Doștat in cadrul Consilului de Administratie al Scolii Gimnaziale Dostat pt anul scolar 2022-2023
HOT NR.50 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Com Doștat pe anul 2022 și a Programului anual de investiții
HOT NR.48 Privind stabilirea unei suprafete de teren, in vederea depozitării temporare a deseurilor inerte
HOT NR.47 Privind modificarea organigramei și al statului de funcții ale comunei Doștat
HOT NR.46 Privind aprobarea ordinii de zi a ședintei ordinare a Consilului local din data de 30 august 2022
HOT NR.45 Privind înfiintarea Serviciului de iuminat public al Comunei Dostat, jud Alba si delegarea gestiunii catre operatori licentiati
HOT NR.44 Privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dostat
HOT NR.43 Privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Dostat la data de 30 iunie 2022
HOT NR.42 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dostat pe anul 2022 si a Programului anual de investitii
HOT NR.41 Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consilului local al Comunei Dostat din data de 29 iulie 2022
HOT NR.40 Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului administrativ
HOT NR.39 Privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora pt anul scolar 2021-2022 semestrul II
HOT NR.38 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Com Dostat pe anul 2022
HOT NR.37 Prvind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consilului local al comunei Dostat din data de 26 iunie 2022
HOT NR.36 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HOT NR.35 Privind aprobarea manifestarilor cultural artistice și a agendei culturale a Comunei Dostat pe anul 2022
HOT NR.34 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locala 2021-2027 a comunei Dostat, judetul Alba
HOT NR.33 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 și a Programului anual de investitii
HOT NR.32 Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31 mai 2022
HOT NR.31 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2022 aferent administrarii fondului forestier proprietate privata a Com Dostat
HOT NR 30 Privind aprobarea depunerii proiectului Infiintare Sistem supraveghere video stradal si sistem Wi-Fi in spatiile publice din localitatiile Dostat si Boz, comuna Dostat, jud Alba
HOT NR.29 Privind depunere proiect Imbunatatirea serviciilor publice
HOT NR.28 Privind imputernicirea Cabinetului individual de avocat Avram Florin
HOT NR.27 Privind modificarea organigramei si al statului de functii ale comunei Doștat
HOT NR.26 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pt anul 2023
HOT NR.25 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a Programului anual de investitii
HOT NR.24 Privind aprobarea contului de executie a bugetului local la data de 31.03.2022
HOT NR.23 Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 29 aprilie 2022
HOT NR.22 Privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitarea sediului Primariei Comunei Doștat, jud Alba, in vederea cresterii eficientei energetice
HOT NR.21 Privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general pt investitia Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in com Dostat, jud Alba
HOT NR.20 Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 15 aprilie 2022
HOT NR 19 Privind apbrobarea incetarii contractului de inchiriere nr 966 din 12.05.2022
HOT NR.18 Privind aprobarea participarii cu proiectul Amplasare statii de reincarcare pt vehicole electrice in Com Dostat, jud Alba
HOT NR.17 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a Programului anula de investitii
HOT NR.16 Privind aprobarea acordarii unui sprijin finaciar pt Parohia Ortodoxa Dostat si Boz
HOT Nr.15 Privind aprobarea contului executie la data de 31.12.2021
HOT NR.14 Privind aprobarea ordinii de zi
HOT nr.13 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HOT NR.12 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
HOT NR.11 Privind stabilirea consumului de combustibil pt.autovehicolele și utilajele existente în patrimoniul UAT Doștat, județul Alba
HOT NR.10 Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 și a Programului anual al inveștițiilor propus pentu anul 2022
HOT NR.9 Privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pt.repartizarea orelor de muncă pt.beneficiarii de ajutor social pe anul 2022
HOT NR.8 Privind aprobarea rețelei școlare în comuna Doștat, județul Alba în anul școlar 2022-2023
HOT NR.7 Privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare și funcționare a Consilului local al comunei Doștat, județul Alba
HOT NR.6 Privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice referitoare la circulația proiectelor de hotărâri ale Consilului local Doștat
HOT NR.5 Privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 10 feb 2022
HOT NR.4 Privind validarea Dispoziției nr.122 privind rectificarea bugetului local al comunei Doștat pe anul 2021
HOT NR.3 Privind acoperirea golului de casă
HOT NR.2 Privind modificarea componenta Comisia nr.2
HOT NR.1 Privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 10 ian 2022

Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2019, privind organigrama si statul de functii
Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2019, privind dotarea SVSU
Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2019, privind rectificarea bugetului local
Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2019, privind aprobarea utilizarii excedentului de sume din anii precedenti
Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2019, privind rectificarea bugetului local
Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2019, privind actualizarea valorii de investitie a proiectului intitulat “MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI IN COMUNA DOSTAT, JUDETUL ALBA”

Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2019, privind aprobarea contului de executie al bugetului local
Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2019, privind rectificarea bugetului local
Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2019, privind aprobarea contului de executie al bugetului local
Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2019, privind aprobarea excedentului de sume din anii precedenti
Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2019, privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2019, privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2020
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2019, privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2019, privind aprobarea bugetului fondului forestier
Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019, privind aprobarea utilizării de sume din excedentul anilor precedenți
Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2019, privind aprobarea planului de actiuni

Sari la conținut