Meniu Închide

Hotărârile autorității deliberative

HOT NR 19 Privind apbrobarea incetarii contractului de inchiriere nr 966 din 12.05.2022
HOT NR.18 Privind aprobarea participarii cu proiectul Amplasare statii de reincarcare pt vehicole electrice in Com Dostat, jud Alba
HOT NR.17 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a Programului anula de investitii
HOT NR.16 Privind aprobarea acordarii unui sprijin finaciar pt Parohia Ortodoxa Dostat si Boz
HOT Nr.15 Privind aprobarea contului executie la data de 31.12.2021
HOT NR.14 Privind aprobarea ordinii de zi
HOT nr.13 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HOT NR.12 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
HOT NR.11 Privind stabilirea consumului de combustibil pt.autovehicolele și utilajele existente în patrimoniul UAT Doștat, județul Alba
HOT NR.10 Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 și a Programului anual al inveștițiilor propus pentu anul 2022
HOT NR.9 Privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pt.repartizarea orelor de muncă pt.beneficiarii de ajutor social pe anul 2022
HOT NR.8 Privind aprobarea rețelei școlare în comuna Doștat, județul Alba în anul școlar 2022-2023
HOT NR.7 Privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare și funcționare a Consilului local al comunei Doștat, județul Alba
HOT NR.6 Privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice referitoare la circulația proiectelor de hotărâri ale Consilului local Doștat
HOT NR.5 Privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 10 feb 2022
HOT NR.4 Privind validarea Dispoziției nr.122 privind rectificarea bugetului local al comunei Doștat pe anul 2021
HOT NR.3 Privind acoperirea golului de casă
HOT NR.2 Privind modificarea componenta Comisia nr.2
HOT NR.1 Privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 10 ian 2022

Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2019, privind organigrama si statul de functii
Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2019, privind dotarea SVSU
Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2019, privind rectificarea bugetului local
Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2019, privind aprobarea utilizarii excedentului de sume din anii precedenti
Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2019, privind rectificarea bugetului local
Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2019, privind actualizarea valorii de investitie a proiectului intitulat “MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI IN COMUNA DOSTAT, JUDETUL ALBA”

Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2019, privind aprobarea contului de executie al bugetului local
Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2019, privind rectificarea bugetului local
Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2019, privind aprobarea contului de executie al bugetului local
Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2019, privind aprobarea excedentului de sume din anii precedenti
Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2019, privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2019, privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2020
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2019
Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2019, privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2018
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2019, privind aprobarea bugetului fondului forestier
Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019, privind aprobarea utilizării de sume din excedentul anilor precedenți
Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2019, privind aprobarea planului de actiuni

Sari la conținut