Meniu Închide

Dispozițiile autorității executive

Dispozitia nr 144 privind incetarea dreptului la suplimentul pt combustibili solizi si sau petrolieri pt Falamas Gheorghe
Dispozitia nr 143 privind modificarea alocatiei pt sustinerea familiei pt d-na Butiu Dorina
Dispozitia nr 142 privind constituirea comisiei de verificare faptica a lucrarilor de investitii achitate de catre UAT Doștat
Dispozitia nr 141 privind modificarea alocatiei pt sustinerea familiei d-nei Gintu Lacramioara Alexandra
Dispozitia nr 140 privind stabilirea salariului de baza a d-lui Ciorica Aurel Vasile
Dispozitia nr 139 privind stabilirea salariului de baza a d-nei Ciorica Lavinia Diana
Dispozitia nr 138 privind stabilirea salariului de baza a d-nei Moldovan Letitia
Dispozitia nr 137 privind stabilirea salariului de baza a d-lui Fratila Ilie
Dispozitia nr 136 privind stabilirea salariului de baza a d-nei Neagu Rafila
Dispozitia nr 135 privind convocarea consilului local in sedinta
Dispozitia nr 134 privind incetarea acordarii indemnizatiei de handicap d-nei Cristian Elisaveta
Dispozitia nr 133 privind acordarea tichetelor sociale -d-nei Butiu Anca Alexandra
Dispozitia nr 132 privind acordarea tichetelor sociale -d-nei Beteringhe Lacramioara Anamaria
Dispozitia nr 131 privind acordarea tichetelor sociale -d-lui Ruja Nicolae Cosmin
Dispozitia nr 130 privind acordarea tichetelor sociale -d-nei Gintu Bazsa
Dipozitia nr 129 privind acordarea tichetelor sociale -d-nei Fagadar Anita Maria
Dispozitia nr 128 privind acordarea tichetelor sociale -d-nei Dragan Maria Magdalena
Dispozitia nr 127 privind acordarea tichetelor sociale -d-nei Vasalse Mariana
Dispozitia nr 126 privind acordarea tichetelor sociale -d-nei Gintu Lacramioara Alexandra
DDispozitia nr.125 privind acordarea tichetelor sociale -d-nei Butiu Dorina
Dispozitia nr 124 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Dostat in Consilul de Administratie al Scolii Dostat pt anul 2022-2023
Dispozitia nr 123 privind modificarea alocatiei de sprijin pt familia d-nei Butiu Anca Alexandra
Dispozitia nr122 privind acordarea ajutorului social familiei d-nei David Cornelia
Dispozitia nr 120 privind incetarea acordarii ajutorului social familiei d-nei Fagadar Anita Maria
Dispozitia nr 119 privind incetarea acordarii ajutorului social familiei d-lui Fagadar Alpin
Dispozitia nr 118 privind incetarea acordarii ajutorului social d-lui Cristian Ilie
Dispozitia nr.117 privind acordarea gadatiei 5 d-nei Avram Daniela Elena-asistent medical comunitar
Dispozitia nr 116 privind convocarea consilului local in sedinta
Dispozitia nr 115 privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Primariei Comunei Doștat
Dispozitia nr 114 privind incadrarea d-lui Ciorîcă Aurel Vasile ca asistent personal
Dispozitia nr 113 privind modificarea cuantumului alocatiei pt sustinerea familiei d-nei Valasa Mariana
Dispozitia nr 112 privind incetarea acordarii ajutorului social d-lui Șoaită Aurel
Dispozitia nr 111 privind incetarea acordarii suplimentului de combustibili solizi si sau petrolieri si a suplimentului de energie pt dl Spârlu Gheorghe
Dispozitia nr 110 privind acordarea alocatiei pt sustinerea familiei d-nei Butiu Dorina
Dispozitia nr 109 privind desemnarea responsabililor cu riscurile
Dispozitia nr 108 privind organizarea, implementare si mentinerea controlului intern managerial in conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr 600 din 2018
Dispozitia nr 107 privind aprobarea Codului de conduita a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei Comunei Dostat
Dispozitia nr 106 privind aprobarea Regulamentului intern al primariei Comunei Dostat
Dispozitia nr 105 privind convocarea consilului local in sedinta
Dispozitia nr 104 privind angajarea pe perioada nedeterminata a domnului Grozav Florin Ioan in functia contractuala de muncitor intretinere in cadrul Primariei comunei Dostat
Dispozitia nr 103 privind incadrarea d-nei Ciorîca Lavinia Diana ca astent personal al copilului Ciorîca Aurel Vasile, încadrat în grad de handicap
Dispozitia nr 102 privind incetarea contractului de munca a d-nei Ciorîca Lavinia Diana, asistent personal al copilului cu handicap grav Ciorîca Aurel Vasile
Dispozitia nr.101 privind desemnarea unei persoane responsabile privind iluminatul de siguranta la nivelul Primariei Dostat, respectiv Camniul Cultural Boz si Caminul Cultural Dostat
Dispozitia nr.100 privind recuperarea alocatiei de sprijin pt sustinerea familiei si ajutorului social d-nei Vancu Marioara
Dispozitia nr.99 privind recuperarea alocatiei de sprijin pt sustinerea familiei d-nei Neamtu Margareta
Dispozitia nr.98 privind recuperarea alocatiei de sprijin pt sustinerea familiei d-nei Lupean Mioara Valeria
Dispozitia nr.97 privind incetarea ajutorului social si recuperarea sumelor acordate necuvenit familiei d-lui Ruja Ioan
Dispozitia nr.96 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pt 2022
Dispozitia nr.95 privind desemnarea unei persoane care gestioneaza documentele si baza de date detinute de COAT
Dispozitia nr.94 privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor
Dispozitia nr.93 privind instruirea salariatilor Primariei Dostat si a institutiilor subordonate , in domeniul situatiilor de urgenta
Dispozitian nr.92 privind desemnarea Cadrului tehnic cu atributii in domeniul Apararii Impotriva Incediilor in cadrul Primariei Doștat
Dispozitia nr.91 privind acordarea ajutorului social pt familia d-nei Pal Mariana Rodica
Dispozitia nr.90 privind revocarea Dispozitiei nr 70 din 30.05.2022 de acordare a ajutorului social pt. familia d-nei Pal Mariana Rodica
Dispozitia nr.89 privind revocarea Dispozitiei nr 75 din 31.05.2022 deacordare a ajutorului social pt. Cretu Dorina
Dispozitia nr.88 privind revocarea Dispozitiei nr.69 din 30.05.2022 de acordare a ajutorului social pt.familia d-nei David Cornelia
Dispozitia nr.87 privind convocarea consilului local in sedinta
Dispozitia nr.86 privind modificarea Dispozitiei nr.33 din 03.03.2022 privind numirea Comisiei pt probleme de aparare la nivelul UAT Doștat
Dispozitia nr.85 privind modificarea Dispozitiei nr 107 din data de 16.10.2020 privind constiturea Comisiei de recepție
Dispozitia nr.84 cu privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de solutionare a contestatiilor-muncitor întreținere
Dispozitia nr. 83 privind prelungirea raportului de serviciu pt d-na Hudrea Maria
Dispozitia nr.82 privind incetarea contractului individual de munca a d-nei Schiau Iuliana
Dispozitia nr.81 privind virarea de credite bugetare
Dispozitia nr.80 privind suspendarea ajutorului social pt familia d-nei Fagadar Anita Maria
Dispozitia nr.79 privind suspendarea ajutorului social pt familia d-lui Ruja Ioan
Dispozitia nr.78 privind suspendarea ajutorului social pt Cristian Ilie
Dispozitia nr.77 privind suspendarea ajutorului social pt familia d-lui Fagadar Alpin
Dispozitia nr.76 privind incetarea acordarii suplimentului de combustibili solizi-Falamas Ana
Dispozitia nr.75 privind acordarea ajutorului social doamnei Cretu Dorina
Dispozitia nr.74 privind incetarea indemnizatiei de handicap d-nei Brab Maria
Dispozitia nr.73 privind acordarea alocatiei de sprijin-Gintu Alexandra Lacramioara
Dispozitia nr.72 privind acordarea alocatiei de sprijin pt sustinerea familiei-Valasa Mariana
Dispozitia nr.71 privind incetarea ajutorului social pt dl Lodea Ioan
Dispozitia nr.70 privind acordarea ajutorului pt familia d-nei Pal Mariana Rodica
Dispozitia nr.69 privind acordarea ajutorului social familiei d-nei David Cornelia
Dispozitia nr.68 privind incetarea indemnizatiei de handicap a doamnei Paucean Sofia
Dispozitia nr.67 privind convocarea consilului local in sedinta
Dispozitia nr.66 privind incetarea raportului de serviciu-Bobolot Ioan
Dispozitia nr.65 privind incetarea ajutorului social -Caldarar Cornelia
Dispozitia nr.64 privind incetarea ajutorului social-Pal Mariana Rodica
Dispozitia nr.63 privind incetarea acordarii suplimentului de combustibil solizi-Ruja Florin Ambroze
Dispozitia nr.62 privind incetarea suplimentului de combustibil -Moldovan Catalin
Dipozitia nr.61 privind incetarea ajutorului social -Cretu Dorina
Dispozitia nr.60 privind suspendarea ajutorului social pt dl.Soaita Aurel
Dispozitia nr.59 privind incetarea ajutorului social -Fagadar Ioan
Dispozitia nr.58 privind incetarea ajutorului docial -David Cornelia
Dispozitian nr.57 privind incetarea acordarii unor beneficii sociale-Hinta Eliza Daniela
Dispozitia nr.56 privind modificarea cuantumului ajutorului social -Craciun Valer
Dispozitia nr.55 privind incetarea dreptului de alocatie de sustinere a familiei-Aleman Paraschiva
Dispozitia nr.54 privind incetarea dreptului la alocatie de sustinere a familiei -Cretu Nicolae
Dispozitia nr.53 privind convocarea consilului local in sedinta
Dispozitia nr.52 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pt obiectivul de investitii Reabilitare Scoala Gimnaziala in comuna Dostat, judetul Alba
Dispozitia nr.51 privind convocarea consiliului local in sedinta
Dispozitia nr 50 privind modificarea alocatiei de sprijin Neantu Ioanela Viorica
Dispozitia nr 49 privind acordarea alocatiei de sprijin Fadadar Anita Maria
Dipozitia nr 48 privind modificarea alocatiei de sprijin pt Moldovan Maria
Dispozitia nr 47 privind modificarea alocatiei de sprijin Dorftei Alina Viorica
Dispozitia nr 46 privind incetarea alocatiei de sprijin pt sustinerea familiei Popa Alexandru Dumitru
Dispozitia nr 45 privind recuperarea sumelor David Nicolae
Dipozitia nr 44 privind modificarea cuantumului ajutorului pt incalzire Tarata Aurica
Dispozitia nr 43 privind modificarea cuantumului tichetelor sociale pt gradinita Gintu Bazsa
Dipozitia nr 42 privind modificarea tichetelor sociale pt gradinita Fagadar Anita Maria
Dispozitia nr 41 privind modificarea valorii tichetelor sociale pt gradinita Beteringhe Lacramioara Anamaria
Dipozitia nr 40 privind modificarea valorii tichetelor sociale pt gradinita Dragan Maria Magdalena
Dipozitia nr 39 privind modificarea cuantumului tichetelor sociale pt gradinita Neamtu Ionela Viorica
Dipozitia nr 38 privind modificare valorii tichetelor sociale pt gradinita Butiu Anca Alexandru
Dispozitia nr 37 privind modificarea valorii tichetelor sociale pt gradinita Hinta Elisa Daniela
Dispozitia nr 36 privind convocarea consilului local in sedinta
Dispoziția nr 35
Dispoziția nr 34
Dispoziția nr 33
Dispoziția nr 32 privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul Comunei Dostat, judetul Alba
Dispoziția nr 31 privind suspendarea ajutorului social pt familia d-nei Caldarar Cornelia
Dispoziția nr 30 privind actualizarea comisiei în vederea organizării și desfășurării recensamântului populației
Dispoziție nr 29 privind acordarea ajutorului pt încalzirea locuintei cu combustibili pt David Nicolae
Dispoziție nr.28 privind numirea consilierului de etică la nivelul administrației publice locale a Comunei Doștat
Dispoziția nr.27 privind aprobarea Planului de Pregatire în domeniul Situațiilor de Urgență pt anul 2022
Dispoziția nr.26 privind convocarea Consilului local Doștat in ședință ordinară în data de 10 feb 2022
Dispoziția nr.25 privind încetarea alocației de sprijin pt.susținerea familiei d-nei Tărîță Aurica
Dispoziția nr.24 privind încetarea dreptului la ajutorului pt.încălzire -Cunțan Ioan
Dispoziția nr.23 privind acordarea ajutorului pt.încălzire -Pîțan Luminița
Dispoziția nr.22 privind acordarea ajutorului pt.încălzire -Ghințu Vasile
Dispoziția nr.21 privind acordarea ajutorului pt.încălzire -Crețu Ilie
Dispoziția nr.20 privind acordarea ajutorului pt.încălzire -Crețu Vasile
Dispoziția nr.19 privind acordarea ajutorului pt.încălzire -Crăciun Alexandru
Dispoziția nr.18 privind acordarea ajutorului pt.încălzire -Bunea Sorin Vasile
Dispoziția nr.17 privind acordarea ajutorului pt.încălzire -Gințu Lăcrămioara Alexandra
Dispoziția nr.16 privind acordarea ajutorului pt.încălzire -Fălămaș Ana
Dispoziția nr.15 privind unele drepturi de natură salarială d-nei Moldovan Letiția
Dispoziția nr.14 privind unele drepturi de natură salarială d-nei Schiau Iuliana
Dispoziția nr.13 privind unele drepturi de natură salarială d-nei Neagu Rafila
Dispoziția nr.12 privind unele drepturi de natură salarială d-lui Frățilă Ilie
Dispoziția nr.11 privind unele drepturi de natură salarială d-nei Ciorîcă Lavinia Diana
Dispoziția nr.10 privind modificarea indemnizației de handicap d-nei Păucean Sofia
Dispoziția nr.9 privind modificarea indemnizației de handicap d-nei Făgădar Cristina Elena
Dispoziția nr.8 privind modificarea indemnizației de handicap d-nei Cristian Elisaveta
Dispoziția nr.7 privind modificarea indemnizației de handicap d-nei Barb Maria
Dispoziția nr.6 privind desemnarea persoanei responsabile pt.relația cu societatea civilă
Dispoziția nr.5 privind desemnarea persoanei responsabile cu soluționarea petițiilor
Dispoziția nr.4 privind planificarea concediilor de odihnă a salariaților din cadrul Primăriei Comunei Doștat, județul alba, pentru anul 2022
Dispoziția nr.3 privind desemnarea persaonei responsabile în domeniul aplicării Legii nr.544 din 2001 și Legii nr.52 din 2003
Dispoziția nr.2 privind aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etică la nivelul administrației publice locale a Comunei Doștat
Dispoziția nr 1 privind convocarea consilului local în ședință pt.data 10.01.2022

Dispoziția nr. 123/2021
Dispoziția nr. 122/2021
Dispoziția nr. 121/2021
Dispoziția nr. 120/2021
Dispoziția nr. 119/2021
Dispoziția nr. 118/2021
Dispoziția nr. 117/2021
Dispoziția nr. 116/2021
Dispoziția nr. 115/2021
Dispoziția nr. 114/2021
Dispoziția nr. 113/2021
Dispoziția nr. 112/2021
Dispoziția nr. 111/2021
Dispoziția nr. 110/2021
Dispoziția nr. 109/2021
Dispoziția nr. 108/2021
Dispoziția nr. 107/2021
Dispoziția nr. 106/2021
Dispoziția nr. 105/2021
Dispoziția nr. 104/2021
Dispoziția nr. 103/2021
Dispoziția nr. 102/2021
Dispoziția nr. 101/2021
Dispoziția nr. 100/2021
Dispoziția nr. 99/2021
Dispoziția nr. 98/2021
Dispoziția nr. 97/2021
Dispoziția nr. 96/2021
Dispoziția nr. 95/2021
Dispoziția nr. 94/2021
Dispoziția nr. 93/2021
Dispoziția nr. 92/2021
Dispoziția nr. 91/2021
Dispoziția nr. 90/2021
Dispoziția nr. 89/2021
Dispoziția nr. 88/2021
Dispoziția nr. 87/2021
Dispoziția nr. 86/2021
Dispoziția nr. 85/2021
Dispoziția nr. 84/2021
Dispoziția nr. 83/2021
Dispoziția nr. 82/2021
Dispoziția nr. 81/2021
Dispoziția nr. 80/2021
Dispoziția nr. 79/2021
Dispoziția nr. 78/2021
Dispoziția nr. 77/2021
Dispoziția nr. 76/2021
Dispoziția nr. 75/2021
Dispoziția nr. 74/2021
Dispoziția nr. 73/2021
Dispoziția nr. 72/2021
Dispoziția nr. 71/2021
Dispoziția nr. 70/2021
Dispoziția nr. 69/2021
Dispoziția nr. 68/2021
Dispoziția nr. 67/2021
Dispoziția nr. 66/2021
Dispoziția nr. 65/2021
Dispoziția nr. 64/2021
Dispoziția nr. 63/2021
Dispoziția nr. 62/2021
Dispoziția nr. 61/2021
Dispoziția nr. 60/2021
Dispoziția nr. 59/2021
Dispoziția nr. 58/2021
Dispoziția nr. 57/2021
Dispoziția nr. 56/2021
Dispoziția nr. 55/2021
Dispoziția nr. 54/2021
Dispoziția nr. 53/2021
Dispoziția nr. 52/2021
Dispoziția nr. 51/2021
Dispoziția nr. 50/2021
Dispoziția nr. 49/2021
Dispoziția nr. 48/2021
Dispoziția nr. 47/2021
Dispoziția nr. 46/2021
Dispoziția nr. 45/2021
Dispoziția nr. 44/2021
Dispoziția nr. 43/2021
Dispoziția nr. 42/2021
Dispoziția nr. 41/2021
Dispoziția nr. 40/2021
Dispoziția nr. 39/2021
Dispoziția nr. 38/2021
Dispoziția nr. 37/2021
Dispoziția nr. 36/2021
Dispoziția nr. 35/2021
Dispoziția nr. 34/2021
Dispoziția nr. 33/2021
Dispoziția nr. 32/2021
Dispoziția nr. 31/2021
Dispoziția nr. 30/2021
Dispoziția nr. 29/2021
Dispoziția nr. 28/2021
Dispoziția nr. 27/2021
Dispoziția nr. 26/2021
Dispoziția nr. 25/2021
Dispoziția nr. 24/2021
Dispoziția nr. 23/2021
Dispoziția nr. 22/2021
Dispoziția nr. 21/2021
Dispoziția nr. 20/2021
Dispoziția nr. 19/2021
Dispoziția nr. 18/2021
Dispoziția nr. 17/2021
Dispoziția nr. 16/2021
Dispoziția nr. 15/2021
Dispoziția nr. 14/2021
Dispoziția nr. 13/2021
Dispoziția nr. 12/2021
Dispoziția nr. 11/2021
Dispoziția nr. 10/2021
Dispoziția nr. 9/2021
Dispoziția nr. 8/2021
Dispoziția nr. 7/2021
Dispoziția nr. 6/2021
Dispoziția nr. 5/2021
Dispoziția nr. 4/2021
Dispoziția nr. 3/2021
Dispoziția nr. 2/2021
Dispoziția nr. 1/2021

Sari la conținut